Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Moderaternas värdegrund

Enligt mina efterforskningar, om de grundläggande *ideologier som formar moderaternas syn på världen och deras politik.

Nyliberalismen eller klassisk liberalism

En ideologi som i korthet innebär att allt ska vara privat förutom polis, domstolsväsende och militär.

Nyliberalismens uppkomst

Nyliberalism eller klassisk liberalism anses ha uppstått under slutet 1600-talet. Det var då John Locke publicerade Andra avhandlingen om styrelseskicket (Second treatise of government, 1690).

Konservatism

En klassisk hörnsten i moderat politik

Monarki, med inflytelserikt parlament. Verkar för gamla värderingar och ett behållande av gamla institutioner.

Liberalkonservatism

  1. En begränsad stat
  2. Återuppliva eller underlätta verksamheten för institutioner som inte har någon plats i det moderna samhället
  3. Globalisering
  4. Hårdare straff för egendomsbrott

Grundsatser i den moderata liberala ideologin som jag uppfattar den

  1. Skydda etablerade förmögenheter från skatter och stöld
  2. Upprätthåll polis, stat och domstolsväsende genom att hårdast beskatta de utan förmögenhet
  3. Ekonomin kännetecknas av en Laissez faire (låt gå) attityd. Vilket innebär att ingen ska ingripa mot exploatering av människor. Det är istället marknaden som ska styra.
      Även om detta innebär ett outhärdligt lidande för befolkningen. Som för sitt uppehälles skull blir tvungen att arbeta i ohälsosamma och livsfarliga miljöer.

Moderat politik i praktiken

Politiken går i praktiken ut på att skydda förmögenheter (med argumentet att rika är arbetssamma och fattiga är lata). Underförstått att de eftersom de är arbetssamma ska ha lägre skatter, bättre boende, bättre sjukvård, bättre skolor och högre status.

En städerska eller vårdbiträde som arbetar heltid och ofta på sämre arbetstid (kvällar och nätter) är alltså i Moderaternas sinnevärld lat. En sådan förtjänar alltså högre skatter, sämre boende, dålig sjukvård, dåliga skolor för sina barn och lägre status.

En som är "lat" ska bli inspirerad av direktörerna och arbeta hårdare för att uppnå denna eftersträvansvärda "arbetsamhet" (att direktörerna i de flesta fall genom att födas in i rätt socialgrupp, uppnått sin "arbetsamhet". Upplyser man inte om!)

Min åsikt

Moderaternas reformpolitik är bara gamla avdammade 1600, 1700 och 1800-tals idéer. Att sedan ha fräckheten att kalla dessa gamla idéer för nya och fräscha ger väl en ganska god aning om deras trovärdighet.

Moderaterna saknade ett eget valmanifest till valet 2006. De framförde bara den borgerliga alliansens manifest. Det kanske var det som gjorde att de vann valet. :-)

Sedan retar jag mig på deras så kallade reformer. Det är ju bara en återgång till hur det var för mer än hundra år sedan. Reformer ska ju vara en förbättring, inte en återgång till ett tidigare historiskt tillstånd.

Föreningar som står Moderaterna nära.
* Retoriken är ofta densamma för dessa personer. Oavsett om de kommer från den yttersta vänster eller i detta fall den yttersta högerkanten.
Jag vill med eftertryck poängtera att jag på inget sätt är ansvarig för det som står på de sidor som länkarna under denna text länkar till. Jag delar inte deras åsikter och tar bestämt avstånd från allt som står på dessa sidor, som inte är i enlighet med svensk lag eller god sed! Uppenbara feltolkningar, lögner eller annat som kan uppfattas stötande. Tar jag helt avstånd ifrån. Hemsidorna ska inte ses som referenser till något i denna text eller användas som källmaterial. På grund av att dessa sidor saknar (enligt min mening) tillräcklig trovärdighet för att kunna användas som referens.
* Heimdal där dessa kända svenskar skolats politiskt: Leif Lewin, Tommy Möller, Emil Uddhammar, Hans Wallmark, Gunnar Heckscher, Claes G. Ryn, Jarl Hjalmarson, Michael Lundholm och Anders Borg.
*Fria moderata studentförbundet där Carl Bildth var förbundsordförande.
Referenser till texten på denna sida
Nyliberalism på Wikipedia
Moderaterna hos Wikipedia
Konservatism hos Wikipedia
Liberalkonservatism hos Wikipedia
Liberalismen hos Wikipedia
Moderaternas hemsida

* Förklaring. För muspekaren över ordet.