Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Jobbskatteavdraget

Som alla vet så får den som har ett avlönat arbete åt en arbetsgivare, det så kallade jobbavdraget. Det innebär att man får en summa pengar utbetald av staten, beroende på hur hög inkomst man har.

Men varifrån kommer pengarna?

Arbetsgivaravgiften är en försäkring som arbetsgivaren betalar in för att finansierat pensioner, sjukpenning, vård av sjukt barn och så vidare. I arbetsgivaravgiften finns det numera en så kallad allmän löneavgift, som egentligen är en skatt på denna försäkring. Ursprungligen var den på 1,5 % och finansierade EU-avgiften. Bidraget till EU uppgår idag till 31 Miljarder vilket skulle motsvara ungefär en tredjedel av den allmänna löneavgiften. Resten går in i regeringens budget där den hjälper till att finansiera jobbskatteavdraget som kostade 76,8 Miljarder 2011.

Den allmänna löneavgiften är nu år 2013 9,88 kr av arbetsgivaravgiften på 31,42 kr per intjänad hundralapp. År 2007 var den 4,4 kr av en arbetsgivaravgift på 32,42 kr per intjänad hundralapp. Troligen så kommer denna skatt att höjas för att finansiera ytterligare reformer av regeringen, som ett femte jobbskatteavdrag.

I praktiken betyder det att löntagarna får lägre pension när de når pensionsålder och lägre sjukpenning när de är sjuka. Några jobbskatteavdrag till och alla pengar som skulle ha gått till pensionärer, föräldralösa och sjuka är borta.

Är det ett sånt samhälle vi vill ha. Där de som mist en eller båda föräldrarna ska leva i misär? Där pensionärer utan förmögenhet lever på existensminimum? Ett samhälle där du blir ruinerad om du blir sjuk eller arbetslös?

Som slutsats kan man väl säga att om du går genom livet utan att nånsin bli sjuk, arbetslös eller gammal. Så är moderatena ett bra alternativ med sina jobbskatteavdrag och dåliga sjukförsäkring. Annars anser jag nog att du är en dumskalle, om du röstar på dem.

Referenser
Skatteverket arbetsgivaravgifter
Om arbetsgivaravgifter och skattehöjningar
Ekonomifakta sociala avgifter