Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Politiksidan

Regeringen

Jag tänkte att jag skulle göra en sammanställning över vår "kära" nya regering och alla deras "människovänliga" förslag. Att jag mest skriver om Moderaterna är för att det verkar vara de som styr och resten hänger bara på när tåget går.

Alliansen

Ja då hade vi moderaterer i regeringen och de har börjat med att:

 1. Sätta skatt på Hem-PC med 2400 kr per år och pc
 2. Sälja ut statligt ägda företag
 3. Minska arbetsmiljöforskningen
 4. Sätta högre skatt på snus
 5. Skatt på trafikförsäkringen med 32 % 1 Juli 2007
 6. Skatt på trafikförsäkringspremien 22 %  1 Juli 2007
  • Höjningen av kostnaden av trafikförsäkringen blir i snitt 700 kr per år och bil.
 7. Lägre a-kassa högst 680 kr per dag
 8. Lägre sjukkassa 98,9 % av tidigare sjukkassa för alla. Vid arbetslöshet högst 486 kr per dag.
 9. Högre avgifter för a-kassan
 10. Inget avdrag i deklarationen för den fackliga medlemsavgiften
 11. Den som är handikappad, arbetslös eller sjuk och skriver fel på en blankett. Kan efter den 1 augusti dömas till 1 års fängelse eller dryga böter. Om de bedöms ha varit grovt oaktsamma.
  • Försäkringskassa och arbetslöshetskassa blir skyldiga att anmäla den som inte fyllt i en blankett korrekt till polisen för utredning. Polisen utreder sedan om oaktsamheten varit grov.
  • Oaktsamhet betyder: att syftet inte behöver vara att lura till sig pengar, utan bara att man varit oaktsam. T.ex. om en synskadad fyller i blanketten fel.
  • Fängelse är bara aktuellt om den som varit oaktsam, har tjänat på att vara oaktsam. Om man har förlorat pengar på sin oaktsamhet så läggs fallet ner.
 12. Arbetslivsinstitutet läggs ner.
 13. Arbetsmiljöverket får minskade anslag med 157 milj
 14. Böterna för förseelser i trafiken höjs kraftigt.
 15. Länsarbetsnämderna läggs ned
 16. Lägre sjukpensioner (aktivitetsersättning) så att sjukpensionärerna ska blir motiverade att arbeta. Det gör väl inget att du sitter i rullstol och är helt förlamad, bara du blir motiverad så kan du gå! Halleluja! Borg tror att han är Jesus och kan bota de lama och lytta och det bara genom att ge dom mindre pengar. Vad behöver vi läkare till när vi har Anders Borg.
 17. Lägre ålderspension för långtidssjuka. Hela deras *Antagandeinkomst av tjänst räknas inte. Når man beräknar deras pension
  Socialdemokraterna har visst lyckats få en uppgörelse med regeringen om att de ska ta tillbaka det här förslaget.
 18. Från årsskiftet 2007-2008 så höjs skatten på snus ytterligare en gång med 37 %. Men för att höjningen inte ska märkas så mycket, så minskar man innehållet i dosorna med 10%. Så prishöjningen blir bara 10-13 kr per dosa.
 19. Sänkt sjukkassa från den 1 januari 2008.
  Läs mer om sjukpenningen.

Förslag som inte gått igenom

 1. Ett förslag i EU som vår finansminister gillade var en höjning av ölskatten på 31 %. Men tyskarna lade in sitt veto mot detta. Finansministern Anders Borg: "Det är bättre att de arbetar än att de super". Jag tror inte att han menade direktörerna.

På gång (förslag från Moderaterna)

 1. Arbetsgivaren bestämmer över hur mycket övertid du ska arbeta. All reglering genom avtal eller lag av arbetstiden försvinner.
 2. Kollektivavtalen försvinner och ersätts av enskilda avtal
 3. Arbetsskadeförsäkringen privatiseras
 4. Arbetsförmedlingarna privatiseras
 5. Högre a-kasseavgift ju fler som är arbetslösa i a-kassan.
  • Det innebär att i de fackförbund där man har många som arbetar i tillfälliga arbeten eller där man har många behovsanställda, kommer att ha högre avgifter. I praktiken i många låglöneyrken där man är som moderaterna kallar det ”flexibel”.
 6. Högre bensinskatt

Men det finns även förslag som inte är höjda skatter

 1. 50 000 kr i avdrag för den som vill ha tjänstefolk t.ex. en kokerska, städerska, barnflicka eller snöskottare.
 2. Lägre fastighetsskatt
 3. Lägre förmögenhetsskatt utom för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 4. Ingen förmögenhetsskatt på tillgångar i ett företag
 5. Skatten på cigarrer bibehålls på nuvarande nivå
 6. Skatten på champagnen och konjaken höjs inte heller
 7. Jobbavdraget som ger mer i börsen ju mer du tjänar. (Ska ge mer pengar till den som arbetar mer, enligt regeringen. Så enligt dom så arbetar direktörerna mer än städerskorna.) Den som tjänar mer får mer i jobbavdrag i kronor räknat
 8. Pensionärerna får ingen sänkt inkomstskatt! (De gör ju ingen arbetsinsats enligt vår finansminister, så varför ska de ska ha sänkt skatt?)
Referenser
Högre bensinskatt (Intervju med Anders Borg) Expressen
Högre bensinskatt (Intervju med Anders Borg) SVD
Om Arbetlivsinstitutet och arbetsmiljöverket i Dagens Arbete
Utförsäljning av statliga företag i LO-tidningen
Försämring för de sjuka i Alla LO
A-kassan i framtiden i E24
10 slag mot oss anställda
Bidragsbrottslag

*Förklaring. För muspekaren över ordet.