Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Folkpartiet liberalernas värdegrund

Social Liberalism

 1. Kommunala skolor
 2. Sjukvård för alla
 3. Politisk och social frihet står över den ekonomiska.
 4. Staten ska förbehålla sig rätten att ingripa mot missbruk av ekonomisk makt

Liberalismen

 1. Folksuveräniteten - bara en statsmakt som har de styrdas samtycke är legitim
 2. Fri och allmän rösträtt i demokratiska val
 3. Religionsfrihet
 4. Tryckfrihet och yttrandefrihet
 5. Tolerans för personer med annan sexuell läggning
 6. Alla tänkbara etniciteters lika rätt
 7. Jämställdhet mellan könen
 8. Ekonomin är den klassiska Laissez faire ekonomin. Ingen statlig styrning, endast marknaden som styr
 9. Individualism

Praktisk politik

Folkpartiet framstår som ett parti som inte riktigt vet på vilket ben de ska stå. Är de social liberala eller mer åt det liberala hållet? Deras politik kan väl sägas vara liberal med inslag av social liberalism. De förordar ett samhälle där företagen bör ha full frihet att exploatera människor och natur. Men att staten bör ingripa där det stöter den gällande moralen. Deras ambitioner är goda men sättet som de försöker uppnå dem på är bara *populistiska.

Min åsikt

Folkpartiets glidning åt höger och deras *populistiska åsikter som inte presenterar några egentliga lösningar av problemen, gör dem lite smått löjliga. Det verkar som om de, liksom övriga borgerliga partier har kapitulerat inför problemen och erbjuder bara förenklade så kallade lösningar. Jag tror att det är deras svaghet att de är så fanatiskt fast i sina övertygelser, att de aldrig kan bli ett mer *pragmatiskt parti.

Folkpartistiska förslag

 1. Mer poliser på allmänna platser ska förebygga brottslighet
 2. Kriminalisera sexköp. Den som köper sex i Sverige ska bestraffas vilket ska leda till en utrotning av prostitutionen
 3. Betyg från årskurs 4 ska leda till bättre resultat i skolan
 4. Den sänkta arbetslöshetsersättningen som skulle leda till fler arbeten. Infrastruktursatsningarna läggs på is
 1. Brottsligheten beror på sociala orsaker och försvinner inte med fler poliser på allmän plats. Även om det kan vara en kortsiktig lösning.
 2. Prostitution beror också den på sociala orsaker. Utrotas de sociala missförhållandena så utrotas även den. Prostitutionen har aldrig varit så utbredd som den är nu år 2012 efter flera år med sexköpslagen. Vilket visar att Folkpartiets förslag för att utrota detta är mer ett moraliskt ställningstagande än en lösning på ett problem.
 3. Skolan ska ge kunskaper. Men så länge vi har stora sociala skillnader i samhället kommer skolan inte att behandla alla lika. Skolan skapas av människor som är en produkt av sin omgivning. Därför kommer vi aldrig att kunna uppnå ett rättvist betygsystem med vårt sociala system. Att kräva mer betyg är bara ett slag i luften när det nuvarande systemet inte ger rättvisa betyg utan mer är som rysk roulett. Några slås ut av systemet och mister sina möjligheter att välja yrke trots att deras begåvning borde gett dem den möjligheten.
    Mindre klasser och ökat stöd till elever med särskilda behov borde förbättra situationen. T.ex stöd i skolarbetet till invandrare och till barn från familjer som har begränsade möjligheter att ge stöd i skolarbetet.
 4. Arbetslösheten löses med fler arbeten. Jag har aldrig hört att om man ger någon mindre med pengar så ploppar det upp ett arbete. Människor blir inte heller friskare av att få mindre pengar. Vad som behövs är lösningar som är *progressiva och som ser till att arbeten skapas.
    Riktiga satsningar på infrastruktur och en politik som syftar till att svenska folket ska bli friskare, bör skapa arbeten. Friskare människor orkar arbeta mer och en god infrastruktur över hela landet gör att företag vågar satsa mera. En god infrastruktur innebär att ett brev inte ska ta tre dagar innan det når fram. Att vägarna ska vara farbara och att ny teknik ska tas i anspråk för att göra våra vägar säkrare. Ett tåg ska inte ta 15 timmar från Norrbotten till mellansverige utan det bör klaras på något över halva tiden.
 5. Resten av politiken är minst sagt populistisk med inslag från andra populistiska partier. Mitt intryck är att man fiskar röster utan att ha någon skam i kroppen. Folkpartiet verkar vara ett parti som har lika rymligt samvete som Moderaterna. Antagligen så tror de att svenska folket är ointelligenta, dumma och lättlurade! Deras arrogans gör att jag blir så förbaskat arg varje gång jag ser dem uttala sig på TV. Tror de verkligen att jag, som en av det svenska folket, är en idiot som sväljer alla deras knasigt förenklade lösningar på allvarliga samhällsproblem.

Populistiskt parti

Ett populistiskt parti kännetecknas av att varje politisk fråga ofta besvaras med en mycket förenklad lösning, ofta med inslag som bryter mot mänskliga rättigheter och saknar empati med den drabbade gruppen.”

Citatet är ur Wikipedia

Referenser
Pragmatisk på Wikipedia
Socialliberalism på Wikipedia
Folkpartiet
Liberalism på Wikipedia
Populism på Wikipedia
Folkpartiet på Wikipedia
progressiv

* Förklaring. För muspekaren över ordet.