Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Centerpartiets värdegrund

Social Liberalism

 1. Kommunala skolor
 2. Sjukvård för alla
 3. Politisk och social frihet står över den ekonomiska.
 4. Staten ska förbehålla sig rätten att ingripa mot missbruk av ekonomisk makt

Ekohumanism

 1. Den kännetecknas av att människans självbestämmande skyddas från ingrepp av staten genom federalism och decentralisering.
 2. Ekonomin ska begränsas inom ekologiska och sociala ramar.

Praktisk politik

Centerpartiet kännetecknas av att de på ett Idépolitiskt plan har en allmän hållning som verkar human och socialliberal. Men i den praktiska politiken verkar de vara ett parti som är liberalt.

Liberalismen

 1. Folksuveräniteten - bara en statsmakt som har de styrdas samtycke är legitim
 2. Fri och allmän rösträtt i demokratiska val
 3. Religionsfrihet
 4. Tryckfrihet och yttrandefrihet
 5. Tolerans för personer med annan sexuell läggning
 6. Alla tänkbara etniciteters lika rätt
 7. Jämställdhet mellan könen
 8. Ekonomin är den klassiska Laissez faire ekonomin. Ingen statlig styrning, endast marknaden som styr
 9. Individualism

Min åsikt

Centerpartiet verkar vara ett parti som i praktiken agerar som de besuttnas och rikas parti. Men gärna vill framstå siom de goda och humanas parti, som står på den fattiga och utsattes sida. De vill också väldigt gärna vara ett parti för de som vill ha ett ekologiskt samhälle.

Jag tror att det är denna tvetydighet som gör att de förlorar röster. Inget vet vad de vill, förutom de som är i ledningen för partiet. När sedan vissa företrädare för partiet uttalar nyliberala åsikter är förvirringen för väljaren total.

Nyliberalismen eller klassisk liberalism

En ideologi som i korthet innebär att allt ska vara privat förutom polis, domstolsväsende och militär.

Referenser
Centerpartiet
Centerpartiet på Wikipedia
Ekohumanism på Wikipedia
Nyliberalism på Wikipedia

* Förklaring. För muspekaren över ordet.