Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Brottsligheten i Sverige

Borgerliga åsikter

På väg mot alliansens Utopia

 1. Brottsligheten minskar med fler poliser och större insatser inom kriminalvården!
  1. Det kan jag hålla med om. Det är fullt möjligt om man inte tvekar att ta ifrån medborgarna alla mänskliga och juridiska rättigheter.
  2. Annars anser nog de flesta att det är bättre att människor har en så pass dräglig tillvaro så att brottslighet inte blir ett *realistiskt alternativ. Fast det låter väl inte så lockande för dem med borgerliga åsikter, det kostar ju pengar just nu även om det sparar pengar på sikt.
  3. Det innebär inte att jag inte anser att polisen gör ett viktig insatts. Men de kan inte ändra på de sociala förhållandena, utan det är politikernas uppgift att ändra de sociala och ekonomiska förutsättningarna.
  4. Enkelt utryckt så blir det fler grova brottslingar i ett samhälle där skillnaderna ökar mellan fattig och rik. *Definitionen på grov brottsling skiljer sig mycket från land till land, vilket kan göra det svårt att jämföra ländernas brottsstatistik. Nägra exempel på skillnader:
   • I ett land kan det vara ett grovt brott att röka hasch, medan det i ett annat land kan vara tillåtet
   • Om du kör berusad i Sverige så åker du fängelse, som är likställt med att man anser att du är en grov brottsling. Om du skulle ha samma promille i t.ex. Frankrike eller Italien så händer troligtvis ingenting
   Detta visar på svårigheten: att på ett korrekt sätt jämföra statistik länder emellan.
  5. Men de brott som anses vara allvarliga i alla länder och som har en stor social förankring är vålds och egendomsbrott. Dessa brott ökar med ökade ekonomiska och sociala skillnader mellan medborgarna.
  6. Våra politiker skapar förutsättningarna för brottsligheten och bestämmer i lag vad som är brottsligt. Därför är det helt deras ansvar om brottsligheten ökar eller minskar. Inte polisen eller domstolarna som bara följer deras riktlinjer.