Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Rena lögner eller kanske ”borgerliga sanningar”

Fusk med vård av barn dagar

Försäkringskassan har tagit tillbaka sina uppgifter om att det fuskas så mycket med vård av barn dagar. Nu visar det sig att fusket är betydligt lägre, kanske
7 - 8 % eller ännu lägre. Däremot har det visat sig att många föräldrar inte har råd att ta ut sina vård av barn dagar. Utan 66 % av alla barn i Sverige som är sjuka får klara sig utan vård av någon förälder.

Ett citat från avhandlingen Infektioner hos små barn och deras familjer — symtom, konsultationer och antibiotika av Katarina Hedin:

” I 27 procent av dagar med symtom stannade barnen hemma från förskola, medan socialförsäkringen endast utnyttjades i 10 procent av dagarna med rapporterade symtom. Förvånade nog använder alltså föräldrarna socialförsäkringen i endast en tredjedel av alla dagar som 18 månader gamla barn behöver vara hemma. ”

Bakgrund

Försäkringskassan tillsammans med *IFAU räknade ut 20 % av alla vård av barn dagar var fusk. Priset för fusket var 650 miljoner kronor årligen.

Min åsikt

Det är allvarligt när en statlig myndighet går ut med uppenbart osanna uppgifter. Falska uppgifter skadar allmänhetens förtroende för myndigheten och får inte förekomma. Så en rekommendation är väl: att en myndighet ska kontrollera sina siffror väldigt noggrant innan de lämnar ut sådan här uppgifter.

Får man vara lite misstänksam, så verkar rapporten vara ett beställningsjobb. Rapporten ger underlag för nerdragningar av det sociala välfärdssystemet och för att införa hårdare *repressalier för så kallat "fusk".

Som en fotnot kan jag väl tillägga att de stora skattesmitarna i Sverige smiter från skatten till ett värde som är fyrdubbelt mot vad det påstådda fusket i socialsystemet kostar. Men där minskar regeringen resurserna, för att lösa dessa brott.

Referenser
Vi är inga fuskare. Tidningen Föräldrar och barn.
Stort överutnyttjande av ”vård av sjukt barn” IFAU
Barnläkaren Avhandlingen sidan 28. Infektioner hos små barn.

*Förklaring. För muspekaren över ordet.