Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Arbetslösheten

Statistik arbetslöshet 1991-2008

I augusti 1992 sa dåvarande moderata statsministern att nu var Sverige på rätt väg. Tre månader senare var flera hundra tusen människor uppsagda. År 2008 hörde jag en annan moderat som sa samma sak som Bildt 1992. Undrar om han menar att historien ska upprepa sig?

Jag läste igenom regeringens plan för att minska arbetslösheten och jag slogs av att de inte tänker göra någonting. Arbetslöshet är ju en brist på arbeten och den löses med en satsning på nya arbeten. Inte med en *stigmatisering av de arbetslösa.

När jag sedan funderade vidare, så tänkte jag att det kanske är det som är den borgerliga planen. Att få de arbetslösa att gömma sig undan, att skämmas och inte våga berätta att de är arbetslösa. Och syns man inte, så finns man inte!

De blå staplarna är borgerliga regeringar och de röda är socialistiska regeringar. Jag antar i dessa diagram att det tar åtminstone några månader innan regeringens politik gör genomslag i statistiken. Därför är det röda respektive blå pelare året efter en valseger för respektive borgare eller arbetarparti. De sista staplarna (2007-2008) är statistik från CIA-factbook, de räknar ut arbetslösheten på det allmänt vedertagna sättet (som jag också gör)

Klicka på bilderna för en större bild

arbetslöshet 1976-1992 (3K) arbetslöshet 1992-2006 (4K) arbetsloshet_1991-2008 (17K)

Om man räknar med dem som söker arbete och som är i arbete, inte pensionärer och skolungdom så är arbetslösheten ca: 5,7 % i oktober 2007 enligt SCB. Ett år tidigare var den 6 %, men minskningen av arbetslösheten var inte statistiskt säkerställd.

I april 2008 låg arbetslösheten på 6 % enligt statistiska centralbyrån och det är visst bra siffror? Arbetslösheten minskar enligt dom? Hm, var den inte nyss 3,5 % vid årsskiftet 2007-2008, fast det kanske var julglädjen som minskade arbetslösheten. Vad jag kan se så ligger den stilla på ungefär samma nivå, sedan ett år tillbaka.

  1. Kvartal 3 2008 så var arbetslösheten i Sverige 6,58 % av den totala tillgängliga arbetskraften, i åldersgruppen 20-64 år. Den tillgängliga arbetskraften är de som söker ett arbete plus de som arbetar i den åldersgruppen. Det var 218 400 personer som var arbetslösa och 3 102 100 som var i arbete av åldersgruppen 20-64 år det tredje kvartalet 2008.
  2. Om man räknar in alla mellan 15-74 år som söker ett arbete och var i arbete tredje kvartalet 2008. Så hamnar man på 8,39 % som är arbetslösa.
  3. Vill man däremot minska arbetslöshetsprocenten så kan man ju räkna arbetslösa i förhållande till hela befolkningen i åldern 15-74 år och får då en arbetslöshet på 4,09 %.

Hur man räknar beror väl på den utgångspunkt man har. Vill man visa att många har kommit i arbete så använder man det sista alternativet. Vill man däremot visa att många är arbetslösa så använder man det andra alternativet. Alternativ 1 ger arbetslösheten i den åldersgrupp som till största delen arbetar och är enligt min uppfattning det bästa alternativet om man vill jämföra hur arbetslösheten utvecklas.

Ingen av alternativen ger fler arbeten!

Referenser
SCB databaser
SCB om den nya arbetslöshetsstatistiken
Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008 från SCB
CIA Factbook