Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Bruttonationalproduktens utveckling i Sverige

Bruttonationalproduktens utveckling per capita åren 1976 till och med 2011. Ljusblå staplar Center och Folkparti dominerade regeringar. Mörkblå Moderatdominerade regeringar, röda Socialdemokratiska ett år efter en valseger. Då jag antar att det regerande partiets ekonomiska pollitik ger ett genomslag i landets ekonomi.


Bruttonationalprodukt_1976-2011_liten (9K)

Diagrammet visar på en dålig tillväxt under borgerliga regeringar och allra värst under moderata. Här kan man knappast tala om tillväxt utan mer om att hålla näsan ovan vattenytan.

Huspriserna däremot har ökat trots obefintlig tillväxt. Ett resultat som jag anser beror på en överföring av resurser från de med lite resurser till de som har mer. Omvänd Robin Hood.

Referens

Jag har tagit informationen om bruttonationalprodukten per capita åren 1976-2011 från Ekonomifakta