Janbanan.net Startsidan Valet 2006 Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Rena lögner Fattigdom Brottslighet Kulturen Nedläggningar Arbetslöshet Internationellt Sjuk Resultat Bättre och bättre Tillväxt Jobbavdraget Min Blogg

Det blir bättre och bättre dag för dag

En sammafattning som jag skrev 2011 efter några år med borgerlig politik. Men den är lika aktuell idag.

Har det blivit bättre sedan Alliansen tog över?

Jag tänker ta upp det positiva som Alliansen gjort och jämföra det med det negativa som man åstadkommit. Jag börjar med det positiva.

Det som blivit bättre

Jobbavdraget

Den positiva faktor som framförs av anhängare till nuvarande regering är jobbavdraget. De 235 miljarder som delas ut är ett positivt tillskott i kassan för dem som får pengarna, men det löser inga samhällsproblem. Absolut inte arbetslösheten som regeringen sa att jobbavdraget skulle hjälpa till att lösa.

Detta med att ge pengar till medborgarna är inget nytt. Redan romarna gav pengar, mat och skådespel före ett val för att säkra valsegern. Det man gör är att ge pengar till majoriteten. Minoriteter som sjuka och arbetslösa är marginella grupper som inte ger någon valseger.

Samtidigt misstänkliggör man de sjuka och arbetslösa som får det sämre. De fuskar, är lata o.s.v. På så sätt slipper man ifrån en kollektiv skuld. De fattiga och sjuka har ju sig själva att skylla för sin situation.

Räntorna

Räntorna har aldrig varit så låga vilket beror på den höga arbetslösheten, ingen tillväxt i ekonomin, låg inflation och på att staten i praktiken garanterar bankernas utlåning.

Det som har blivit sämre

Tillväxten

Den var 2,8 % totalt mellan 2006 till 2010 med Borg som finansminister. Under den tidigare regeringen var tillväxten 12,8 % mellan åren 2001 till 2005. Enligt Alliansen så är en av syftena med förändringarna som man genomfört, att öka tillväxten. Varför har det då blivit precis tvärtom?

Försäkringskassan

Ingen kan väl säga att deras kontakt med försäkringskassan är odelat positiv. Nu vill jag inte ge försäkringskassans anställda hela ansvaret. Deras arbetssituation har blivit sämre, allt eftersom Alliansens förföljelser av de sjuka nått allt högre höjder.

Pensionerna

Pensionerna är ett sorgligt kapitel. De urholkas allt mer under förevändning att vi inte har råd med pensioner till våra gamla. Samtidigt som arbetsgivaravgifterna som betalar våra pensioner visar ett överskott. Under 2012 kommer antagligen regeringen att blåsa i luren för att det inte finns pengar i kassan för någon av de grupper som man marginaliserat. Men det beror enbart på att man flyttat över 93,5 miljarder från de sociala försäkringarna till statskassan. Genom den så kallade löneavgiften på arbetsgivaravgiften.

Jag tror att de borgerligas mål är att få bort pensionerna på sikt. Man siktar nog på en gemensam social försäkring som innefattar pensionärer, arbetslösa och sjuka. En liknande lösning som vi hade i början på 1900-talet.

Skolan

Skolan är ett sorgligt kapitel som tydligen ska lösas med disciplin. Personligen så tror jag inte att en återgång till den skola som vi hade i början på förra århundradet kan lösa några problem.

Problemet är ju att fler institutioner ska dela på kakan. Friskolorna som skjuter upp som svampar ur marken ska nu dela på pengar som tidigare enbart gick till den kommunala skolan. Ovanpå det så ska pengarna till friskolorna räcka till vinst. Vinst som i många fall går till bolag som inte driver verksamheten i syfte att utbilda elever och utveckla verksamheten. Deras mål är enbart att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Problemet med skolan är en brist på resurser! Som beror på den borgerliga regeringens politik.

Arbetslöshetskassan

Att arbetslöshetskassan har svårt att få det att gå ihop är inte så svårt att förstå om man tänker på att vi under senare år fått en allt högre arbetslöshet. Men att höja försäkringspremien och sänka beloppen på utbetalningarna från arbetslöshetsförsäkringen skapar inte fler arbeten. Bara en idiot tror det.

Kontrollen av arbetsmiljön

Man lade ner arbetslivsinstitutet så nu finns ingen statlig institution som enbart har som syfte forska och ger rekommendationer om arbetsmiljön. Sverige fyller heller inte längre FN:s arbetsmiljöorgan ILO:s rekommendation på en inspektör per 10 000 anställda. I det här fallet tillhör Sverige jumboländerna i Europa.

Arbetslösheten

Arbetslösheten skulle man minska genom att ge alla som hade ett arbete ett jobbavdrag. Tja, det vore att vara överoptimistisk om man skulle säga att den minskat. Det som hänt är att den har ökat. Jag kan förstå om många hoppades på en förändring till det bättre när borgarna tog över 2006.

Men de arbetslösas hopp visade sig vara falskt och alla deras förhoppningar blev till intet. Alliansen vände sig mot dem som de lovat att de skulle hjälpa. De arbetslösa blev allas hackkycklingar. De fick veta att de genom sänkt a-kassa skulle bli mer arbetsvilliga.

I dagsläget oktober 2011 är 345 000 arbetslösa. Resultatet av alliansens arbetsmarknadspolitik är ett fiasko!

Fattigdomen

Allt fler fattiga! Fler uteliggare och fattiga barn i ett av världens rikaste länder. Det är en skam för en regering när fattigdomen ökar. Men nuvarande regering saknar tydligen all skam!

Rädda Barnens rapport om de fattiga barnen som förvägras samma möjligheter som mer privilegierade barn. Är en alarmklocka som tydligen klingar förgäves i regeringens satängklädda budoarer.

Varifrån kommer pengarna till de sjuka och arbetslösa?

Arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaravgiften är 31,42 % för de vuxna och för de unga upp till 25 år är den 15,49 %. Den är till för att finansiera vår sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshet och de som drabbas av arbetsskada o.s.v. Ovanpå detta kan de som arbetar förhandla fram försäkringar som arbetsgivaren betalar.

I år (2011) har regeringen sänkt efterlevande-pensionsavgiften, sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften och höjt den allmänna löneavgiften. Löneavgiften ger ca: 93,5 miljarder till statskassan. Man har i praktiken överfört pengar från pensioner, sjukkassa, lönegaranti och arbetslöshetsförsäkring till statskassan. Inte konstigt att de inte kan höja pensioner, sjukkassa och a-kassa. Det måste ju ges till andra viktig saker som t.ex 100 miljarder extra till EU.

Vi hade tidigare haft ett överskott i socialförsäkringssystemet som kunde ha använts till att höja pensionerna, sjukförsäkringen och a-kassan, men som nu har gått till annat.

Utsugningen och plundringen av välfärdsstaten

I Sverige pågår just nu en storskalig plundring av gemensamma resurser, mycket av resurserna hittar sedan till utländska skatteparadis. Några exempel: Borgerliga Stockholms Läns Landsting har sålt ut fem vårdcentraler för sammanlagt 3,7 miljoner kronor, beräknat marknadsvärde var 22 miljoner. Avkastningen första året var 4,4 miljoner. Det kan man kalla ränta på pengarna. Vårdcentraler avknoppas till underpris

Alla känner väl till skandalomsusade Carema. Men det är nog inte så många som vet att det ägs till 50% av Triton som är dotterbolag till Triton Advisers Limited som är registrerat i Jersey. För den som inte känner till det är Jersey ett skatteparadis för mindre nogräknade företag.

Vill du att dina skattepengar ska göra skattesmitare och andra mindre nogräknade figurer rika?

Avslutningsvis

Moderaterna styr Sverige bakåt mot det gamla samhället vi lämnade för över 100 år sedan. Med en ideologi som var modern för 300 år sedan. Men kan man vänta sig nåt annat av ett parti som har egoismen som en hörnsten i sin ideologi.

Referenser

Skatteverket Arbetsgivaravgiften
Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral
Vårdcentraler avknoppas till underpris